Informatie voor scholen

Het ICCS 2020 onderzoek richt zich op een representatieve steekproef van circa 80 scholen, waarvan de helft tevens aan ICCS onderzoek in 2016 deelnam; de andere helft betreft een aselecte steekproef uit de overige scholen. Deelname houdt in dat de leerlingen van één tweede klas in februari/maart 2020 een kennistoets maken en een vragenlijst invullen. Deelname aan het onderzoek kost leerlingen maximaal 2 lesuren. Daarnaast is het de bedoeling dat meerdere docenten en de schoolleider een digitale vragenlijst invullen om in kaart te brengen hoe op school invulling gegeven wordt aan burgerschapsonderwijs. In principe zorgen scholen zelf voor afname van de kennistoets en vragenlijsten.

Hieronder vindt u een video met uitleg over het onderzoek, gericht aan scholen die geselecteerd zijn voor deelname aan het onderzoek.

Hoe nu verder?

Geselecteerde scholen zullen benaderd worden door één van de ambassadeurs. Zij nemen telefonisch contact op met de school en lichten het onderzoek nader toe, beantwoorden vragen en bespreken hoe het een en ander op uw school ingevuld kan worden.

Mocht u vragen hebben over deelname van uw deelname school kunt u contact met ons opnemen via [email protected] of [email protected].

Aanvullende informatie

Aanbevelingsbrief VO-Raad

November 2019

Brief van de VO-Raad gericht aan schoolbesturen om het belang van deelname aan het onderzoek te onderstrepen.

Aanbevelingsbrief OCW

12 December 2019

Brief van minister Slob gericht aan schoolbesturen om het belang van deelname aan het onderzoek te onderstrepen.

Informatiebrief aan ouders

Februari 2020

Brief aan ouders van leerlingen op deelnemende scholen om informatie te verschaffen over het onderzoek.

Meer weten?

Meer informatie over het ICCS 2020 onderzoek vindt u hier.

Voor meer informatie over de uitkomsten van ICCS onderzoeken in 2009 en 2016 kunt u hier terecht.